Regulaminy‎ > ‎

Regulamin domków

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DOMKÓW CAMPINGOWYCH I POKOI GOŚCINNYCH

NA TERENIE GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W FIRLEJU

 1.      Domki campingowe i pokoje gościnne wynajmuje się po wcześniejszym zgłoszeniu się w recepcji, przedłożeniu dokumentu tożsamości oraz uregulowaniu zapłaty.

 1. Rezerwacji można dokonywać osobiście w recepcji, bądź telefonicznie. W przypadku rezerwacji pobieramy kaucję gwarancyjna w wysokości 100 zł – pobyt do 7 dni, 200 zł pobyt pow. 7 dni, którą należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy w terminie do 3 dni od momentu dokonania rezerwacji. W przypadku rezygnacji z pobytu nie dokonuje się zwrotu kaucji, która traktowana jest jako odszkodowanie niedotrzymania zobowiązania przyjazdu. Również nie podlega zwrotowi należność opłacona za wynajem, za niewykorzystany pełen okres pobytu.
 2. Niedokonanie wpłaty w w/w terminie skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji.
 3. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 12:00
 4. W domkach campingowych obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 5. Zakazuje się wprowadzania zwierząt domowych bez wcześniejszego uzgodnienia z recepcją.
 6. Mieszkańcy domków campingowych i pokoi gościnnych zobowiązani są w szczególności do:

§         utrzymywania porządku i czystości w zajmowanych pomieszczeniach,

§         przestrzegania ciszy nocnej od poniedziałku do piątku w godzinach 2300 – 700 , a w sobotę i niedzielę w godzinach   2400 – 700,

§         ograniczenia poruszania się pojazdami mechanicznymi po terenie Ośrodka do niezbędnego minimum, a w przypadku takiej konieczności, przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zaleceń określonych znakami Ośrodka,

§         korzystania z urządzeń Ośrodka  w sposób nie powodujący uszkodzeń ani nie pogorszenia ich stanu technicznego,

§         racjonalnego korzystania z wody w trakcie mycia i kąpieli.

 1. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku, pokoju należy zgłosić niezwłocznie personelowi Ośrodka.
 2. Za rzeczy pozostawione w domkach campingowych i pokojach gościnnych GOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Za zniszczenie bazy noclegowej i jej wyposażenia pełną odpowiedzialność materialną ponosi osoba korzystająca z danej kwatery. Rekompensata pieniężna zostanie naliczona w zależności od wyrządzonej szkody.
 4. Po upływie terminu pobytu osoby korzystające z domków i pokoi mają obowiązek zgłosić w recepcji swój wyjazd lub przedłużenie pobytu w Ośrodku.
 5. Przekroczenie ustalonej godziny rozliczenia domku lub pokoju skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną dobę.
 6. Przekazanie i zdanie domku lub pokoju następuje w obecności personelu Ośrodka.
 7. Rezerwacja lub zakup pobytu jest jednoznaczna z zaakceptowaniem regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych  zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celu realizacji zamówienia, (skanowanie dokumentu pozwalającego na identyfikację klienta).

                                                                                                                               

                        

                                                                                                                                           Dyrektor GOSiR

                                                                                                                                            Damian Lewtak