Kontakt

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju

ul. Choiny 1
21-136 Firlej
Tel. do ośrodka: 609 336 533
Fax: (081) 85-75-081

GOSiR Firlej