RODO

 "Funkcję Inspektora ochrony danych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Firleju pełni Pani Ewa Palus. Kontakt z Inspektorem ochrony danych - inspektor@cbi24.pl"
Comments