Odsprzedaż rowerków wodnych

OGŁOSZENIE

               Dyrektor Gminnego  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Firleju ogłasza, że posiada do odsprzedaży częściowo uszkodzone rowery wodne szt. 2 dotychczasowo wykorzystywane w wypożyczalni sprzętu wodnego GOSiR w Firleju.

  1. Opis przedmiotów sprzedaży:

Rower wodny typ - NECKO 300 KAMIL nr 4

- widoczne uszkodzenie przedniego kadłubu - otwór zaklejony żywicą  

- liczne pęknięcia i ubytki w powłoce zewnętrznej

- liczne przetarcia płoz dolnych

- rowerek nabiera wodę w cygara po ok. 4 godzinach pływania

- brak drążka steru

Rower wodny typ - NECKO 400 nr 14

- widoczne uszkodzenie kadłubu – ubytki i pęknięcia zaklejone żywicą  

- rozszczelnienie połączenia części dolnej z częścią  górną rowerka powodujące nabieranie się wody do cygar po ok. 3 godzinach pływania

- liczne przetarcia płoz dolnych (przetarcie warstwy ochronnej)

Przedmioty sprzedaży można obejrzeć w Firleju przy ul. Choiny 1 na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Firleju, po uprzednim kontakcie telefonicznym tel. kom.: 609 336 533

2. Cena wywoławcza:

- Rower wodny NR 4 – 1 000 zł brutto

- Rower wodny NR 14 – 1 500 zł brutto

3. Miejsce i termin składania ofert ustnych:

- miejsce: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju ul. Choiny 1, 21-136 Firlej (recepcja)

- termin: 14 marzec 2024r. godzina: 10:00

4. Pozostałe informacje:

  1. Organizator zastrzega prawo odwołania sprzedaży bez podania przyczy ny.
  2. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty nastąpi bezpośrednio po zakończeniu składania ofert ustnych.
  3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wystawieniu faktury sprzedażowej i zapłaceniu ceny nabycia.

ZAŁĄCZNIKI