RODO

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) informujemy, że funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Tomasz Nowakowski, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@rodokontakt.pl