Regulamin domków i pokoi

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DOMKÓW CAMPINGOWYCH I POKOI GOŚCINNYCH

NA TERENIE GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W FIRLEJU

 

 1. Domki campingowe i pokoje gościnne wynajmuje się po wcześniejszym zgłoszeniu się w recepcji, przedłożeniu dokumentu tożsamości oraz uregulowaniu zapłaty.
 2. Rezerwacji można dokonywać osobiście w recepcji, bądź telefonicznie. Rezerwacja wymaga  dodatkowego potwierdzenia, tj. kaucji rezerwacyjnej w wysokości 200 zł – pobyt do 7 dni, 300 zł pobyt pow. 7 dni, którą należy wpłacić na rachunek bankowy nr. 70 8707 1016 0200 7245 2000 0005 w terminie do 3 dni od momentu dokonania rezerwacji. Kaucja rozliczana jest w dniu przyjazdu.

       Niedokonanie wpłaty w w/w terminie skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji.

 1. Rezerwacja może zostać odwołana lub zmieniona jeśli recepcja Ośrodka zostanie poinformowana o tym fakcie nie później niż 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu. Kaucja rezerwacyjna zwracana jest wtedy w całości  na konto wpłacającego. W przypadku rezygnacji z pobytu w terminie krótszym niż 30 dni do daty przyjazdu, kaucja rezerwacyjna przepada na korzyść Ośrodka, jako odszkodowanie niedotrzymania zobowiązania przyjazdu.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 12:00
 3. W domkach campingowych obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 4. Zakazuje się wprowadzania zwierząt domowych bez wcześniejszego uzgodnienia z recepcją.
 5. Mieszkańcy domków campingowych i pokoi gościnnych zobowiązani są w szczególności do:
 • utrzymywania porządku i czystości w zajmowanych pomieszczeniach,
 • przestrzegania ciszy nocnej od poniedziałku do piątku w godzinach 2200 – 700 , a w sobotę i niedzielę w godzinach   2300 – 700,
 • ograniczenia poruszania się pojazdami mechanicznymi po terenie Ośrodka do niezbędnego minimum, a w przypadku takiej konieczności, przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zaleceń określonych znakami Ośrodka,
 • korzystania z urządzeń Ośrodka  w sposób nie powodujący uszkodzeń ani nie pogorszenia ich stanu technicznego,
 • racjonalnego korzystania z wody w trakcie mycia i kąpieli.
 1. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku, pokoju należy zgłosić niezwłocznie personelowi Ośrodka.
 2. Za rzeczy pozostawione w domkach campingowych i pokojach gościnnych GOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Za zniszczenie bazy noclegowej i jej wyposażenia pełną odpowiedzialność materialną ponosi osoba korzystająca z danej kwatery. Rekompensata pieniężna zostanie naliczona w zależności od wyrządzonej szkody.
 4. Po upływie terminu pobytu osoby korzystające z domków i pokoi mają obowiązek zgłosić w recepcji swój wyjazd lub przedłużenie pobytu w Ośrodku.
 5. Przekroczenie ustalonej godziny rozliczenia domku lub pokoju skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną dobę.
 6. Przekazanie i zdanie domku lub pokoju następuje w obecności personelu Ośrodka.
 7. Rezerwacja lub zakup pobytu jest jednoznaczna z zaakceptowaniem regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych , w celu realizacji zamówienia.