Regulamin wypożyczalni sprzętu lądowego

REGULAMIN  WYPOŻYCZALNI ROWERÓW NAD JEZIOREM FIRLEJ NA TERENIE GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W FIRLEJU

 1. Wypożyczalnia czynna jest codziennie od 8.00 do 20.00.
 2. Koszt wypożyczenia roweru określa aktualnie obowiązujące zarządzenie w sprawie opłat za usługi oferowane na terenie Ośrodka GOSiR.
 3. Opłata za wypożyczenie jest pobierana zaliczkowo z góry co najmniej za 1 godzinę. Rachunek wystawiany jest po zwrocie sprzętu i końcowym rozliczeniu.
 4. Każde opóźnienie w planowanym zwrocie i rozliczeniu sprzętu w recepcji skutkuje naliczeniem opłaty za kolejne rozpoczęte 15 minut oraz możliwością naliczenia dodatkowej opłaty w kwocie od 2 zł do 8 zł.
 5. Warunkiem wypożyczenia rowerów kołowych jest okazanie dokumentu tożsamości w recepcji ośrodka.
 6. Dopuszcza się wypożyczenie sprzętu bez okazania dokumentu tożsamości po uprzednim wpłaceniu kaucji o równowartości wypożyczanego sprzętu, Kaucja podlega zwrotowi w przypadku zdania sprzętu bez zastrzeżeń.
 7. Zakazuje się podnajmowania wypożyczonego sprzęty innym osobom.
 8. Za rower odpowiada osoba, która dokonała wypożyczenia.
 9. Przed wyjazdem należy rower dokładnie sprawdzić i ewentualne uszkodzenia lub wady należy zgłosić w recepcji. Nie zgłoszone uszkodzenie będzie traktowane jako powstałe z winy ostatniego wypożyczającego rower.
 10. W przypadku uszkodzenia roweru kołowego należy uiścić opłatę według podanego taryfikatora
 11. Klient może odmówić zapłaty i przedstawić własną wycenę szkody. W przypadku braku porozumienia w sprawie kosztu naprawy roweru, zostaje sporządzony protokół, który będzie stanowił podstawę dla wniesienia sprawy do sądu konsumenckiego.
 12. W przypadku, gdy rower nie zostanie zwrócony w oznaczonym terminie do 1 doby zostanie to zgłoszone na policji.
 13. Z wypożyczalni rowerów kołowych może korzystać wyłącznie osoba pełnoletnia.
 14. Dzieci mogą korzystać z rowerów wyłącznie pod opieką dorosłych.
 15.  Zabrania się:
  • korzystania z rowerów kołowych osobom nietrzeźwym
  •  przebywania na nie wypożyczonym rowerze kołowym
  •    nieodpowiedniego użytkowania roweru kołowego, jazdy na rowerze bez  trzymania kierownicy, akrobacji, rzucania rowerem, itp.
  •    nie wolno jeździć po nierównych nawierzchniach oraz podjeżdżać pod krawężniki, ponieważ może to spowodować przebicie dętki.
 16. Wypożyczający zobowiązuje się do korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem.
 17. Wypożyczenie sprzęty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych , w celach realizacji zamówienia.