Sprzedaż napojów bezalkoholowych, słodyczy oraz akcesoriów plażowych

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych  do  oddania  w  dzierżawę

Na podstawie:

- art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz.U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Firleju podaje do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie GOSiR przeznaczonej do dzierżawy z przeznaczeniem na ustawienie przyczepy lub samochodu gastronomicznego na sprzedaż napojów bezalkoholowych, słodyczy oraz akcesoriów plażowych (bez lodów) w okresie od 01 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Lp.

oznaczenie wg ew. gruntów

opis nieruchomości

przeznaczenie nieruchomości

 

tytuł

własności

min. stawka opłat z tytułu dzierżawy  za cały okres  (ceny brutto)

1.

Część działki nr ewid.  2270

 

Nieruchomość niezabudowana położona w m. Firlej gmina Firlej ul. Choiny 1, na terenie ośrodka GOSiR o powierzchni – 40 m2

Teren usług turystyki

UT-MN/1

 

 

 

Zarząd trwały

KWLU1A/00047 954/3

- 310,00 zł za 1 m2  

-  podatek od nieruchomości według stawek  obowiązujących w danym roku podatkowym,

Możliwość zagospodarowania nieruchomości z dniem 01 maja 2023 r.

Wykaz  wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń  w  budynku  Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Firlej  oraz  na  stronie  internetowej  www.gosir.firlej.pl.

na okres 21 dni.

Firlej dnia. 29 marca 20203

Dyrektor GOSiR w Firleju

Damian Lewtak   

ZAŁĄCZNIKI

  • Załącznik
    Utworzono: 29.03.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych